Sammenligning mellem finansiel risiko og forretningsrisiko

Da selskabet er ejet af aktionærer, vil alle virksomheder primært være interesserede i markedsrisiko og ikke den samlede risiko for risikoen for selskabet. Markedsrisikoen i virksomheden kaldes også ikke-diversificerbare risici. Virksomheder er bekymrede over de forskellige risici og undgå disse risici gennem diversificering. På samme måde er aktionærer på den anden side mere interesserede i risici ved det kommercielle marked end i uafhængige risici. På nuværende tidspunkt overvejes den samlede risiko for virksomheden. Selskabets samlede risiko er volatiliteten i kapitalafkastet. Kapitalafkastet beregnes ved at dividere kapitalindkomst. De to hovedkomponenter af risiko er virksomhedens samlede finansielle risiko) afhængigt af virksomhedens finansieringsbeslutning (og forretningsmæssige risici), der afhænger af risikoen.

Med hensyn til selskabets kommercielle risiko viser den usikkerheden om virksomhedens aktiver (RWA). Ligesom definitionen af ​​forretningsrisiko kan den defineres som den største risiko for at drive forretning. Virksomhedens forretningsrisiko kan afspejles af volatiliteten af ​​afkastet på aktiverne. RWA, i dette tilfælde er Retorentoforestors divideret med selskabets samlede aktiver. Nettoresultatet kan også divideres med den samlede investering, hvor investeringen er samlet og kapitalgæld.

Når gælden er 0, vil afkastet på kapital være lig med afkastet af selskabets investering. Afkastet på kapital er anvendt til at repræsentere kommerciel risiko. For at udtrække virkningen af ​​virksomhedens finansieringsbeslutning (ledet af finansdirektøren) og fokusere primært på de faktorer, der påvirker virksomhedens drift, vil fokus på, at selskabet er ufuldstændigt. Berørte forretningsrisikofaktorer, såsom volatilitet i efterspørgslen og volatilitet i salgspriserne samt volatiliteten af ​​omkostningerne ved input og evnen til at udvikle nye produkter på en rettidig og omkostningseffektiv måde. muligheden for at tilpasse produktionen til ændringer i prisen på indgangspriser samt en fast andel af omkostningerne i forbindelse med de variable omkostninger i selskabet, der kaldes driftens indflydelse på selskabet. Derfor vil en af ​​ovenstående faktorer påvirke kommerciel risiko og nettoindkomst. Virkningen er direkte proportional med kommerciel risiko.

For de fleste virksomheder er de ikke fuldt finansieret med egne midler, for eksempel for ikke-færdige virksomheder er selskabets risikovirksomhed volatiliteten i egenkapitalafkastet. I de fleste tilfælde finansieres corporate finance gennem en kombination af gæld og egenkapital. Synspunktet er, hvordan et selskabs kapitalafkast påvirkes af dets økonomiske fordele. Afkast på egenkapitalen bliver mere volatil, da selskabet skiftede fra kapitalfinansiering primært til blandingen af ​​gæld og egenkapital.

Hovedårsagen til virksomhedens finansielle risiko er virkningen af ​​selskabets finansieringsbeslutning på egenkapitalen. Virksomheder har det ekstra ansvar for at finansiere gælden, når de bruger gælden. Konkurs kan opstå, når virksomheder ikke kan betale renter. Muligheden for denne konkursforøgelse øges, da mængden af ​​gæld, som virksomheden bruger, stiger. Det vigtigste at huske på er, at en indehaver af fælles interesse har den sidste ret over virksomhedens aktiver. Da selskabets gæld øger det økonomiske pres, øger de også den vigtigste teori bagved